Đăng ký thành viên

Nếu bạn muốn đăng ký nhận bản tin điện tử của chúng tôi, hãy điền thông tin của bạn dưới đây. Đăng ký hoàn toàn miễn phí.

* Bản tin điện tử hàng tháng của NAGOMI Academy* Bản tin về các sự kiện được NAGOMI Academy tổ chức
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin trên như thế nào?

Thông tin cá nhân của bạn sẽ do NAGOMI Academy lưu giữ và sẽ chỉ được sử dụng cho các việc liên quan đến bản tin điện tử của chúng tôi trong trường hợp bạn không có yêu cầu nào khác.

Copyright © NAGOMI ACADEMY | Design by Minstone Team