Điều kiện du học

Điều kiện du học
Trong mục này
Tại sao nên du học Nhật Bản
Trước khi quyết định du học, chúng ta hãy cùng đánh giá các yếu tố sau và tham khảo ý kiến của những học sinh khác để có quyết định đúng đắn phù hợp cho bản thân, gia đình và xã hội ...
Lịch trình du học
Xác định rõ, cụ thể mục đích du học. Kiểm tra năng lực ngôn ngữ và kinh phí cần thiết. Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn về trường, hồ sơ nhập học của một vài trường có nguyện vọng vào học. ...

Copyright © NAGOMI ACADEMY | Design by Minstone Team