Giới thiệu

Giới thiệu

“Vâng, tôi có thể” là một trong những phương châm và giá trị cốt lõi trong hoạt động giáo dục của NAGOMI Academy. Tại môi trường giáo dục tiếng Nhật trẻ em của NAGOMI Academy, tất cả các thành viên được khuyến khích tự do sáng tạo và phát huy tiềm năng của bản thân. Chương trình học tập và hoạt động của NAGOMI Academy được thiết kế nhằm kích thích trí tưởng tượng và nuôi dưỡng đam mê của các học viên. Giáo viên của NAGOMI Academy không chỉ hướng dẫn mà còn truyền cảm hứng để các học viên hứng thú vượt qua thử thách, chinh phục những đỉnh cao mới dựa theo trình độ của từng thành viên. Tại NAGOMI Academy, các học viên được thúc đẩy để xây dựng sự tự tin, khẳng định bản thân và tạo dấu ấn trong mọi hoạt động học tập.