Học bổng hay tự túc

Học bổng hay tự túc

 

Nhật Bản có đầy đủ các chế độ hỗ trợ chi phí cho du học sinh người nước ngoài như chế độ miễn giảm học phí, chế độ học bổng,…Tuy nhiên, du học sinh cần chú ý những điểm dưới đây:                                                                                                                            

 • Có nhiều loại học bổng được đăng ký ngay sau khi nhập học.
 • Hầu như không có loại học bổng toàn phần, chi trả tất cả các chi phí du học
 • Không thể chi trả cả tiền học phí và sinh hoạt phí bằng tiền làm thêm.
 • Hãy lập kế hoạch tài chính cụ thể trước khi đến Nhật.

 

Cách tìm hiểu thông tin học bổng                                                                                                                             

Học bổng du học Nhật Bản                                                                                                                            

http://www.jassco.go.jp/ryugaku/study_j/scholarships/index.html.                                                                                                                                  

 1. Tìm hiểu chế độ của trường bạn có nguyện vọng

Nhiều trường có chế độ miễn giảm tiền nhập học, học phí tùy thuộc vào thành tích và thu nhập của sinh viên. và chế độ học bổng của trường mà bạn có nguyện vọng.                                                                                                                          

Đầu tiên, du chọc sinh cần phải tìm hiểu chế độ miễn giảm học phí                                                                                                                                   

Ngoài ra, duc học sinh cũng có thể tra cứu chế độ học bổng riêng của các trường đại học thông qua trang web của Jasco.                                                                                                                               

Ví dụ, trước khi sang Nhật, duc học sinh có thể tra cứu thông tin về việc có nhận được học bổng hay không, có được nhận thông báo của nhà trường hay không.                                                                                                                             

 1. Tìm hiểu học bổng chính phủ Nhật Bản, học bổng của các tổ chức tư nhân                        

Ngoài học bổng riêng của các trường, còn có rất nhiều loại học bổng khác. Trong cuốn “Sổ tay học bổng du học Nhật Bản”có đăng những thông tin dưới đây:                                                                                                                          

 • Học bổng chính phủ Nhật Bản (Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản)
 • Học bổng của tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (Jassco)
 • Học bổng của chính quyền địa phương, các tổ chức giao lưu quốc tế có liên quan
 • Học bổng của các tổ chức tư nhân
 • Học bổng có thể ứng tuyển trước khi sang Nhật.
 1. Tìm hiểu thông tin cụ thể về học bổng chính phủ Nhật Bản (Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản)                                                            

Thông báo về học bổng này sẽ được đăng trên trang web cảu Đại sứ quán và Lãnh sự quán Nhật Bản ở khu vực gần nhất.                                                                                                                              

Thông tin về học bổng chính phủ Nhật Bản  (Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản) được đăng trong cuốn “Sổ tay học bổng du học Nhật Bản”.                                                                                                                          

Ngoài ra, khái quát về chế độ học bổng cũng như câu hỏi thi của các năm trước cũng được đăng trong cuốn  “Hướng dẫn thông tin tổng hợp về du học Nhật bản”.                                                                                                                              

 1. Ngoài những học bổng trên, du học sinh cũng nên thử tìm hiểu những học bổng chính phủ của nước sở tại, học bổng của các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới….

 

HỌC BỔNG TRỰC TiẾP TRƯỚC KHI SANG NHẬT                                                                                                                              

 1. Học bổng chính phủ Nhật Bản (Bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản)

Địa chỉ liên hệ: Đại sứ quán Nhật bản tại nước ngoài ở khu vực gần nhất, trường đang theo học tại nước sở tại.                                                                                                                                  

Ở một số quốc gia, cũng có trường hợp cơ quan chính phủ của chính quốc gia đó trở thành đầu mối học bổng chính phủ Nhật Bản.                                                                                                                            

Đối tượng        Số tiền nhận được hàng tháng                       Tham khảo                                                                                         

            (Số liệu năm 2015                                                                                                                 

Du học sinh chương trình lãnh đạo trẻ (YLP) 242000 JPY                  Khoảng 2068 USD                                                                                          

Du học sinh nghiên cứu          Không chính quy          143,000 JPY     Khoảng 1222 USD                                                                                          

            Hệ thạc sĩ        144,000 JPY     Khoảng 1231 USD                                                                                          

            Hệ tiến sĩ         145,000 JPY     Khoảng 1239 USD                                                                                          

Du học sinh đi tu nghiệp         143,000 JPY                 Khoảng 1222 USD                                                                                          

Sinh viên đại học/ trường Dạy nghề/trường Kỹ thuật chuyên nghiệp/lưu học sinh thực tập về tiếng Nhật            117,000 JPY                 Khoảng 1000 USD                                                                                           

 

 1. Học bổng khuyến học dành cho du học sinh người nước ngoài của bộ giáo dục và khoa học Nhật Bản.                                    

(Chế độ đặt chỗ trong chương trình thúc đẩy tiếp nhận du học sinh)                                                                                                                                 

Đây là học bổng dành cho các đối tượng là du học sinh tư phí người nước ngoài đạt thành tích xuất sắc trong kì thi du học Nhật bản (EJU), và nhập học là sinh viên chính quy của hệ                                                                                                                                 

đào tạo cử nhân Đại học, Cao đẳng, trường Dạy nghề (hệ đào tạo từ 3 năm trở lên), trường kỹ thuật chuyên nghiệp                                                                                                                            

Địa chỉ liên hệ: Tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật bản (Jasso)                                                                                                                           

http://www.jassco.go.jp/en/study_j/scholarships/scholarship/shoureihi/yoyakuseido/index.html.                                                                                                                                

Số tiền học bổng hàng tháng (năm 2016): 48000 JPY (khoảng 410 USD)                                                                                                                            

 

 1. Học bổng hỗ trợ du học sinh nước ngoài (tiếp nhận sinh viên của trường liên kết)

Đối tượng của học bổng này là du học sinh trao đổi theo chương trình hợp tác giao lưu giữa các trường đại học, có thời gian du học là từ 8 ngày đến 1 năm.                                                                                                                            

Địa chỉ liên hệ: trường đang theo học tại nước sở tại.                                                                                                                                

Số tiền học bổng hàng tháng (năm 2016): 80000 JPY (khoảng 683 USD)                                                                                                                            

 1. Học bổng của riêng từng trường, chế độ miễn giảm học phí

Du học sinh đăng ký học bổng này theo quy định hướng dẫn của các trường định theo học.                                                                                                                                 

 1. Học bổng của chính quyền địa phương, tổ chức tư nhân.

Hầu hết các trường hợp, du học sinh sẽ trực tiếp đăng ký với tổ chức cấp học bổng . Cũng có trường hợp sinh viên có thể đăng ký thông                                                                                                                                

qua trường định theo học sau khi được quyết định chính thức nhập học.                                                                                                                          

 

HỌC BỔNG ỨNG TUYỂN KHI ĐẾN NHẬT                                                                                                                              

 1. Học bổng của chính phủ Nhật bản (Bộ giáo dục và Khoa học Nhật Bản)

Địa chỉ liên hệ: Các trường theo học ở Nhật Bản                                                                                                                             

Đối tượng        Số tiền nhận được hàng tháng                       Tham khảo                                                                                         

            (Số liệu năm 2015)                                                                                                                

Du học sinh nghiên cứu          Hệ Thạc sỹ       144,000 JPY     Khoảng 1231 USD                                                                                          

            Hệ Tiến sỹ       145,000 JPY     Khoảng 1239 USD                                                                                          

 

 1. Học bổng khuyến học dành cho du học sinh người nước ngoài của Bộ giáo dục và Khoa học Nhật bản (Chương trình thúc đẩy tiếp nhận du học sinh)

Địa chỉ liên hệ: Các trường theo học ở Nhật Bản                                                                                                                             

Đối tượng        Số tiền nhận được hàng tháng           Tham khảo                                                                                                     

            Số kiệu năm 2015)                                                                                                                 

Sau Đại học (hệ thạc sỹ, tiến sỹ)/Du học sinh nghiên cứu (Trình độ sau đại học)/Sinh viên đại học, sinh viên hệ cao đẳng (trường có hệ đào tạo từ 3 năm trở lên)/kỹ thuật chuyên nghiệp/ các khoa dành cho lưu học sinh/khoa chuyên ngành/khóa dự bị đại học       48,000 JPY       Khoảng 410 USD                                                                                                    

Sinh viên các trường tiếng nhật         30,000 JPY       Khoảng 256 USD                                                                                                        

 

 1. Học bổng riêng của từng trường, chế độ miễn giảm học phí

Địa chỉ liên hệ: Trường theo học ở Nhật Bản                                                                                                                       

 1. Học bổng của chính quyền địa phương, tổ chức tư nhân

Địa chỉ liên hệ: Các trường theo học ở Nhật Bản, hoặc các tổ chức học bổng                                                                                                                                 

Trong các học bổng dành cho đối tượng là du học sinh , học bổng ứng tuyển sau khi đến Nhật nhiều hơn học bổng ứng tuyển                                                                                                                         

trước khi đến Nhật. Và rất nhiều trường hợp, du học sinh sẽ đăng ký thông qua trường đang theo học.