Luyện thi JLPT

Luyện thi JLPT

Sẵn sàng cho kỳ thi JLPT.
Mở rộng vốn từ vựng sẽ giúp bạn khác biệt và đạt điểm số JLPT như mong muốn. Chương trình học rất tiện lợi và dễ sử dụng với những từ vựng tiếng Nhật hữu ích, giúp bạn dễ dàng sử dụng trong phần thi nói và viết:
. Xây dựng vốn từ vựng cần thiết để đạt điểm số cao trong kỳ thi JLPT
. Tự tin khi tham dự kỳ thi 
. Cung cấp những bài thi JLPT gần đây nhất tại Nagomi.

Chương trình học 

Copyright © NAGOMI ACADEMY | Design by Minstone Team