Tiếng Nhật THCS

Tiếng Nhật THCS

Đào tạo tiếng Nhật trẻ em bậc THCS với chuyên gia tiếng Nhật NAGOMI Academy, con bạn sẽ:
1. được chuẩn bị cho môi trường giáo dục quốc tế thông qua việc phát triển khả năng tư duy phản biện, phát triển các kiến thức cơ bản và các kỹ năng học tập độc lập
2. phát triển các kỹ năng học thuật cùng các kỹ năng ngôn ngữ trong một môi trường học tập hiện đại, năng động, vui vẻ và thoải mái
3. phát triển các kỹ năng xã hội và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, đàm phán thông qua các việc tham gia các hoạt động theo cặp hoặc nhóm
4. bồi dưỡng sự tự tin thông qua các hoạt động khác trong lớp như thuyết trình, diễn kịch và tham gia thực hiện dự án
5. phát triển các kỹ năng giao tiếp và phát âm chuẩn tiếng Nhật.
Khóa tiếng Nhật cho học sinh Trung học cơ sở giúp các em chuẩn bị hành trang cho kỳ thi JLPT và nền tảng giáo dục quốc tế.

Chương trình học: