Tiếng Nhật thực hành kỹ năng

Tiếng Nhật thực hành kỹ năng
Khóa học tiếng Nhật thông qua kỹ năng thực tế dành cho trẻ từ 4 -12 tuổi, cung cấp kỹ năng ( tự lập, vệ sinh cơ thể, làm việc nhà, đảm bảo an toàn, khám phá thế giới xung quanh…) cần thiết trong cuộc sống. Chương trình được giảng dạy bởi 100% giáo viên bản ngữ. Với phương pháp học 4 giác quan: ” mắt thấy, tai nghe, tay sờ, miệng nói” mô phỏng các tình huống thực tế sinh động, trực quan, giúp học viên sẽ tiếp thu và áp dụng thực tế. 

Chương trình với thời lượng tuần 1 buổi, song song bổ trợ cho chương trình tiếng Nhật mầm non, tiếng Nhật tiểu học và tiếng Nhật trung học cơ sở, tạo sự liên tục trong việc học, nâng cao hiệu quả sử dụng ngôn ngữ thực tế và hoàn thiện kỹ năng sống thực tế. 

 

Tiếng Nhật kỹ năng thực hành – Giúp con bạn trưởng thành qua kỹ năng thực tế.