Tiếng Nhật thuyết trình và báo cáo

Tiếng Nhật thuyết trình và báo cáo

Là chương trình đào tạo tiếng Nhật chuyên sâu về cách lập báo cáo cũng như cách thuyết trình  bằng tiếng Nhật. Được xây dựng bởi các ví dụ và hoạt động thực tế, chương trình không chỉ trau dồi khả năng sử dụng tiếng Nhật mà còn xây dựng cho bạn sự tự tin và lối suy nghĩ logic