Hoạt động nghệ thuật, giáo dục, xã hội

Hoạt động nghệ thuật, giáo dục, xã hội

NAGOMI Academy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu tới các học sinh, sinh viên những sản phẩm nghệ thuật sáng tạo, tinh hoa của Việt Nam, Nhật Bản và các nước khác trên thế giới. Đây là cơ hội cho học sinh Việt Nam tiếp xúc, cảm nhận về công việc sáng tạo nghệ thuật và các nền văn hóa trên thế giới. Điều này có thể mở rộng thế giới quan và góp phần phát triển kỹ năng trong cuộc sống sau này của các em

Trong mục này
Hoạt động giáo dục

NAGOMI Academy tổ chức các buổi tọa đàm về giáo dục trong học sinh, sinh viên, tổ chức các buổi thuyết trình giữa các nhà giáo dục

Hoạt động nghệ thuật
NAGOMI Academy tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật nhằm giới thiệu tới các học sinh, sinh viên những sản phẩm nghệ thuật sáng tạo, tinh hoa của Việt Nam
Hoạt động xã hội
NAGOMI Academy tổ chức các hoạt động, các khóa học kỹ năng sống liên quan đến cảm xúc xã hội nhằm nâng cao hiệu quả học tập, giảm căng thẳng