Giáo viên lớp người lớn

Giáo viên lớp người lớn

“Tên tôi là Masafumi Koike, là giáo viên tiếng Nhật lớp người lớn của NAGOMI Academy. Tôi đã từng giảng dạy và làm trong lĩnh vực giáo dục tại Nhật Bản hơn 10 năm. Tôi xin trích dẫn câu nói của nhà giáo dục William Ford như sau: “ Một giáo viên bình thường là người nói và bắt học sinh nghe. Người giáo viên tốt là người giải thích để học sinh hiểu. Người giáo viên ưu tú là người làm và cho học sinh thấy. Nhưng người giáo viên xuất sắc là người thắp lửa trong tâm hồn học sinh”. Tôi lấy triết lí giáo dục này để làm kim chỉ nam trong việc giảng dạy tiếng Nhật cho học sinh. Ttruyền cảm hứng học tập cho các học viên để họ ham thích việc học, tìm hiểu văn hóa, cuộc sống Nhật Bản và thế giới thông qua tiếng Nhật luôn là trọng tâm giảng dạy của tôi.”