Các chương trình du học

Các chương trình du học
Trong mục này
Hệ thống giáo dục Nhật Bản
Giáo dục sau trung học phổ thông của Nhật Bản bắt đầu sau khi hoàn thành 12 năm học bao gồm giáo dục tiểu học và trung học...
Khóa học bằng tiếng anh được cấp bằng
Theo xu hướng toàn cầu háo,để giảm bớt khó khăn về giờ học bắt buộc được sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật,các trường Đại học và Sau đại học của Nhật Bản đã triển khai các”Chương trình cấp bằng chỉ học bằn tiếng Anh”....
TRƯỜNG KỸ THUẬT CHUYÊN NGHIỆP (KOSEN)
Tiến hành đào tạo cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong vòng 5 năm (đối với ngành thương mại hàng hải là 5 năm rưỡi). Thông thường, du học sinh nước ngoài sẽ học liên thông vào năm thứ 3. Không chỉ trường quốc lập mà còn có trường công lập và...
Kỳ thi du học Nhật Bản(EJU)
Kỳ thi du học Nhật Bản(EJU) là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật và trình độ kiến thức cơ bản(khoa học tự nhiên,khoa học xã hội,toán học)của những người có nguyện vọng du học (khoa) của Nhật Bản...
Những kỳ thi cần thiết khi du học Nhật Bản
Hãy xác nhận hướng dẫn tuyển sinh của trường có  nguyện  vọng nhập học và tham dự các kỳ thi được dự định....
Điều kiện nhập học
Là cơ sở giáo dục trung tâm của hệ thống đào tạo sau trung học phổ thông, về nguyên tắc thời gian đào tạo ở trường đại học là 4 năm, cao đẳng là 2 năm...

Copyright © NAGOMI ACADEMY | Design by Minstone Team