Những vấn đề ở trường học

Những vấn đề ở trường học

Cùng các bạn trẻ xây dựng  môi trường học tập lành mạnh nhằm kích thích sự sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê để từng bước hoàn thành kỹ năng là một phần trong chương trình giáo dục của Nagomi Academy.   Vì vậy chúng tôi khuyến khích và thúc đẩy các chương trình thảo luận về các vấn đề của giới trẻ ở trường học như:  làm sao để chống lại stress tại trường học? Làm sao để có thể chống lại các cám dỗ?  Làm sao để có thể hòa hợp với giáo viên? Có nên bỏ học không? Làm sao để giúp bạn cùng tiến bộ? …