Những vấn đề trong gia đình

Những vấn đề trong gia đình

Hiểu rằng cùng với sự phát triển  tâm sinh lí và ảnh hưởng của bạn bè, nhà trường và xã hội, giới trẻ ngày nay đang nảy sinh các vấn đề trong quan hệ gia đình. Vì vậy, Nagomi thúc đẩy việc tổ chức các cuộc thảo luận xung quanh các vấn đề giữa giới trẻ với gia đình như: Làm sao để có thể nói chuyện hòa hợp với bố mẹ?; Làm sao để có thể được bố mẹ trao cho nhiều tự do hơn? Làm sao để hiểu và được hiểu ; Làm sao để có thể hòa hợp với anh chị em trong gia đình? ….