Những vấn đề xã hội

Những vấn đề xã hội

Tại NAGOMI Academy chúng tôi cùng nhau thảo luận các vấn đề xã hội có liên quan đến độ tuổi  thanh niên như “cách nhìn của giới trẻ đối với vấn đề đồng tính”, ” vấn đề thủ dâm và giải pháp”, ” Làm sao để bảo vệ bản thân khỏi những tội phạm về giới tính”, ” Thất tình và cách vượt qua”…