Học bổng

Học bổng

Có rất ít trường cấp  học bổng  toàn phần như cả học phí, sinh hoạt, nhà ở …Đa số các trường học ở Nhật chỉ cấp học bổng từng phần ví dụ chỉ tiền học phí, hay hỗ trợ nhà ở… Vì vậy hãy lập kế hoạch du học không chỉ dựa vào học bổng.

HỖ TRỢ VỀ KINH TẾ

1, Học bổng

2, Chế độ miễn giảm học phí (Miễn giảm 30%,50%,100%v.v)

PHƯƠNG PHÁP ỨNG TUYỂN

  1. Học bổng cấp trước khi sang Nhật (số lượng ít)
  2. Xin học bổng tại nước Nhật sau khi đến Nhật nhập học(số lượng nhiều)

SỐ LƯỢNG CÁC TỔ CHỨC CẤP HỌC BỔNG THEO TRÌNH ĐỘ TƯƠNG ỨNG

Có nhiều học bổng dành cho các khóa học chính qui tại trường đại học và sau đại học.

 

 

Đối tượng

Ứng tuyển trước khi sang Nhật

Ứng tuyển sau khi sang Nhật

Các trường thuộc thành phố, địa phương và tư nhân

Chính phủ Nhật Bản

Chính quyền địa phương,Tổ chức tư nhân

1

Sinh viên Trường Kỹ thuật chuyên nghiệp

2

0

22

2

Sinh viên khóa chuyên môn trường dạy nghề

5

0

20

3

Sinh viên khóa học tiếng Nhật dành cho du học sinh của trường cao đẳng,đại học

1

0

6

4

Sinh viên của cơ sở giáo dục tiếng Nhật ngoài 3 mục ở trên

3

 

8

5

Sinh viên cao đẳng

2

 

40

6

Sinh viên dự tính ở trường đại học

0

 

4

7

Sinh viên đại học

7

0 ,Khóa đào tạo về tiếng Nhật và văn hóa Nhật

115

8

Nghiên cứu sinh sau đại học

4

0 ,Đào tạo giáo viên

29

9

Thạc sĩ

15

0, YLP

143

10

Tiến sĩ

14

0,

137

 

 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN: Sẽ được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

1,Tuổi tác  2,Quốc gia  3, Trường đang theo học tại Nhật  4, Có yêu cầu về lĩnh vữ chuyên môn vv.vvv

KỲ THI TUYỂN CHỌN

Hầu hết đánh giá hồ sơ, nhưng cũng có trường hợp phỏng vấn hoặc tổ chức kỳ thi viết đánh giá năng lực ngôn ngữ hoặc những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên môn.

PHƯƠNG PHÁP NỘP HỒ SƠ

Xin mời hỏi phụ trách lĩnh vực nộp hồ sơ theo số hotline:  024.3834.6336

 

 HỌC BỔNG CÓ THỂ ỨNG TUYỂN TRƯỚC KHI SANG NHẬT

Loại

Đối tượng hoặc số lượng cơ quan chi trả

Số tiền cấp hàng tháng

Tham khảo

Liên hệ

Học bổng Chính phủ (học bổng  Mongbukagakusho)

Du học sinh chương trình Lãnh đạo trẻ(YLP)

242,000 Yên

2,123Đô la Mỹ

 Địa chỉ email: nahanoi@nagomi.edu.vn

Du học sinh nghiên cứu (không chính qui)

143,000 Yên

1,254 Đô la Mỹ

Du học sinh nghiên cứu (khóa học Thạc sĩ)

144,000 Yên

1,263 Đô la Mỹ

Du học sinh nghiên cứu(khóa học Tiến sĩ)

145,000 Yên

1,272 Đô la Mỹ

Du học sinh ngành giáo dục

143,000 Yên

1,254 Đô la Mỹ

Du học trường đại học (khoa/ du học sinh trường kyc thuật chuyên nghiệp/du học sinh trường dạy nghề/Du học sinh tiếng Nhật,nghiên cứu văn hóa tiếng Nhật

117,000 Yên

1,026 Đô la Mỹ

Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giáo dục,Văn hóa,Thể thao,Khoa học và Công nghệ( chương trình thúc đẩy tiếp nhận du học sinh)

Đây là học bổng dành cho du học sinh tư phí nước ngoài đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi du học tiếng Nhật Bản(EJU) và nhập học với tư cách sinh viên chính quy vào các trường đại học (khoa),coa đẳng,trường kỹ thuật chuyên nghiệp (từ năm 3 trở lên ) hoặc khóa chuyên nghiệp chuyên ngành trường dạy nghề của Nhật Bản.

48,000 Yên

421 Đô la Mỹ

nahanoi@nagomi.edu.vn

Học bổng của chính quyền địa phương,tổ chức tư nhân

17 cơ quan

60,000-200,000 Yên

421 Đô la Mỹ

nahanoi@nagomi.edu.vn

Học bổng riêng của từng trường,chế độ miễn và giảm học phí

 

 

 

nahanoi@nagomi.edu.vn

HỌC BỔNG CÓ THER ỨNG TUYỂN TRƯỚC KHI SANG NHẬT( HỌC BỔNG THEO HIỆP ĐỊNH GIAO LƯU GIỮA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC V.V)

Loại

Đối tượng hoặc số lượng cơ quan chi trả

Số tiền cấp hàng tháng

Tham khảo

Liên hệ

Học bổng hỗ trợ du học sinh nước ngoài (tiếp nhận theo hiệp định)

Du học sinh nước ngoài có thời gian du học từ ngày 8 tới 1 năm theo hiệp định giữa các trường đại học.

80,000 Yên

702 Đô la Mỹ

nahanoi@nagomi.edu.vn

 

 

 

 

HỌC BỔNG ỨNG TUYỂN SAU KHI ĐẾN NHẬT

Loại

Đối tượng hoặc số lượng cơ quan chi trả

Số tiền cấp hàng tháng

Tham khảo

Liên hệ

Học bổng Chính phủ

Du học sinh nghiên cứu (khoa học Thạc sĩ)

144,000 Yên

1,263 Đô la Mỹ

nahanoi@nagomi.edu.vn

Du học sinh nghiên cứu(khóa học Tiến sĩ)

Học bổng khuyến học dành cho du học sinh nước ngoài của Bộ Giaso dục đào tạo ,Văn hóa,Khoa học và Công nghệ (Chương trình thúc đẩy tiếp nhận du học sinh )

Sau đại học (khóa học Thạc sĩ ,khóa học Tiến sĩ)/ nghiên cứu sinh (sau đại học)/Đại học(Khoa)/Cao đẳng/Trường kỹ thuật chuyên nghiệp ( năm 3 trở lên)/Khóa học tiếng Nhật dành cho du học sinh/ Khoa chuyên môn/Khóa đào tạo dự bị

145,000 Yên

1,272 Đô la Mỹ

nahanoi@nagomi.edu.vn

Cơ sở giáo dục tiếng Nhật

30,000 Yên

421 Đô la Mỹ

Học bổng của chính quyền địa phương,tổ chức tư nhân

135 cơ quan

20,000 Yên-31,000 Yên

526 Đô la Mỹ- 1754 Đô la Mỹ

Trường đang theo học tại nước Nhật hoặc tổ chức cấp học bổng

Học bổng của chính quyền địa phương,tổ chức tư nhân

 

 

 

Tường đang theo theo học tại nước Nhật