Lịch trình du học

Lịch trình du học

Kế hoạch 1

Kế hoạch 2

 

Các bước

Thời gian

Hành động

Bắt đầu

Bắt đầu

 

1.    Lên kế hoạch và thu tập thông tin

 

 

Xác định rõ, cụ thể mục đích du học. Kiểm tra năng lực ngôn ngữ và kinh phí cần thiết.

  

 

2.    Tập hợp tài liệu của trường

Tháng 4-6

Tháng 10-12

Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn về trường, hồ sơ nhập học của một vài trường có nguyện vọng vào học. Xác nhận điều kiện nộp hồ sơ.

 

 

 

3.     Chọn trướng

Tháng 9

 

Chọn trường có nguyện vọng vào học dựa trên các tài liệu hướng dẫn về trường

  

 

4.Nộp hồ sơ

Tháng 9-11

 

Gửi hồ sơ nhập học, giấy tờ cần thiết cho trường có nguyện vọng vào học

 

 

 

5.     Giấy phép nhập học

Tháng 1 – tháng 3

Tháng 7 – tháng 9

Nhận giấy thông báo nhập học. Đóng tiền học phí v.v.

 

 

 

6.    Thủ tục nhập cảnh

Nhận giấy tư cách lưu trú và xin visa

 

 

 

7.     Chuẩn bị đi du học

Tìm nhà ở

  

 

8.    Thủ tục xuất cảnh, xuất phát

Mua vé máy bay, bảo hiểm

 

 

 

9.    Thủ tục nhập học

 

  

Kế hoạch 3

10. Nhập học, bắt đầu học tập

Nhập học trường tiếng Nhật

 

Bắt đầu

Tháng 4 (khóa 1,2 năm)

Tháng 10 (khóa 1 năm rưỡi)

 

           Học tập

 

 

11.   Tập hợp tài liệu của trường đại học, trường dạy nghề

Tháng 4 – 5

Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn về trường, hồ sơ nhập học của một vài trường có nguyện vọng vào học. Xác nhận điều kiện nộp hồ sơ.

 

 

12.   Chọn trường

Trước tháng 6

Chọn trường có nguyện vọng vào học dựa trên các tài liệu như hướng dẫn về trường v.v.

 

 

13. Đăng ký dự thi kỳ thi du học Nhật Bản (EJU). Dự thi kỳ thi năng lực Nhật ngữ (JLPT), TOEIC, TOEFL..

Trước tháng 7

Đăng ký dự thi kỳ thi du học Nhật Bản (EJU) và dự thi các kỳ thi cần thiết khác.

 

 

14.   Nộp hồ sơ

Tháng 8 – 10

Gửi hồ sơ nhập học, giấy tờ cần thiết cho trường có nguyện vọng vào học

  

15.   Dự thi

Tháng 11 – 2

Đánh giá hồ sơ, dự thi kỳ thi du học Nhật Bản (EJU), dự thi các kỳ thi nhập học của trường có nguyện vọng vào học

 

 

16.   Giấy phép nhập học

Tháng 1 – 3

Nhận giấy thông báo nhập học

 

 

17. Thủ tục nhập cảnh

Nhận giấy chứng nhận tư cách lưu trú và xin visa

 

 

18. Chuẩn bị đi du học

Đóng tiền học phí. Tìm nhà ở.

 

 

19. Thủ tục thay đổi tư cách lưu trú

 

 

 

20. Thủ tục xuất cảnh, xuất phát

Mua vé máy bay, bảo hiểm

 

 

21. Thủ tục nhập học

 

Hoàn thành  khóa học tại trường tiếng Nhật

Hoàn thành  khóa học tại trường tiếng Nhật

 

22. Hoàn thành khóa học tại trường tiếng Nhật

 

GOAL!!

GOAL!!

 

 

 

Đại học, trường dạy nghề

23.   Nhập học

Nhập học trường đại hoc, trường dạy nghề

·   Có một số trường nhập học vào mùa thu (tháng 9 hoặc tháng 10)

·   Quá trình từ khi nộp hồ sơ cho tới khi nhập học tùy từng trường sẽ khác nhau. Hãy xác nhận rõ các điều kiện khi tuyển sinh của trường để không bị sai sót khi làm thủ tục

Tháng 4

GOAL!!

24.  Tốt nghiệp

Tháng 3